Juristi Online

Keni pyetje për një problemin tuaj ligjor?
Kërkoni të filloni një proces ndërmjetësimi për mosmarrëveshjet tuaja dhe keni nevojë për informim/këshillim në lidhje me procesin?
Kërko ndihmën e juristëve tanë duke dërguar pyetjen direkt në platformën juristionline.al
JURISTI ONLINE – Ndihmë ligjore falas

Të dhënat tuaja.

Bëni pyetjen tuaj.

1+3=

4572

Pyetje

4592

Përgjigje

Rastet të cilat kanë marrë ndihmë

Lexoni pyetjet që kanë bërë qytetarët dhe përgjigjet për secilën nga avokatët tanë.

Lista e Avokatëve

Këtu mund të gjeni listën e plotë të avokatëve, që i përgjigjen pyetjeve tuaja.

Shërbimet e ofruara nga juristët e regjistruar në platformën Juristionline.al nuk përkojnë domosdoshmërisht me qëndrimet e Ministrisë së Drejtësisë dhe Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
Platforma “Juristionline.al” është krijuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë