Zgjatja e kontrates

Pershendetje,

A eshte e vlefshme nje kontrate pune me vulen e njome te kompanise, kurse firma e administratores eshte e ardhur me faks nga jashte shtetit? Gjithashtu eshte edhe me nr. protokolli. Perveç ketyre kam edhe e-mail te cilin ma dergoi administratorja per zgjatjen e kontratës per 1 vit tjetër.

Faleminderit,


Qytetari: D. M. Data: 4 February , 2021, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Zgjatja e kontrates”

  1. 1

    Pershendetje. Kontrata e punes eshte e vlefshme edhe nese nuk eshte e lidhur me shkrim. Ne rastin tuaj kontrata eshte ne forme te shkruar dhe e regjistruar ne protokollin e shoqerise. Edhe ne rast se pretendohet nga shoqeria qe kontrata nuk eshte e rregullt, ne baze te ligjit “Per noterine” komunikimi me e-mail ligjerohet nga noteri me ane te procesverbalit noterial, pra ju keni mundesine te vertetoni se dokumenti ka ardhur nga e-maili i shoqerise.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet