ZBATIM KOMPETENCE

Persa i perket VKM-se, nr.608, dt.05.09.2012, a eshte kompetence e Bashkise per te kthyer nje prone, si shtepi e ndertuar para 100-vjetesh dhe me titull pronesie.????
Faleminderit.


Qytetari: V. R. Data: 13 September , 2019, Kategoria: Legalizim, Pronesi.

2 responses to “ZBATIM KOMPETENCE”

  1. Në përgjigje të pyetjes tuaj sot kompetente është ALUIZN-i. VKM 608 është shfuqizuar dhe ka hyrë në fuqi VKM Nr. 442, datë 18.07.2018 “Për regjistrimin e Ndërtimeve para vitit 1991”. Kompetente për zgjidhjen e gjendjes tuaj është seksioni përkatës i ALUIZN-i.

  2. VKM Nr.608 e sipercituar, ben fjale vetem per pasurite e ndërtuara deri më 10.8.1991 te cilat Nuk kane Titull Pronesie…
    Ndersa ju shkruani se e keni titullin e pronesise, ndaj Nese keni titull pronesie gati 100 vjecare, duhet te kryeni veprimet e azhornimit te Titullit te Pronesise prane Agjencise Kombetare te Kadastres…

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet