Vula apustile

Sa eshte vlefshmeria e vules apustile?

Qytetari: E.A.
Data: 18 Korrik 2022, Kategoria: Legjislacion

Përgjigje nga Avokatët tanë për pyetjen.

Juristi Online

One Response

  1. Pershendetje.
    Konventa e Hages “Mbi heqjen e kerkeses per legalizim te dokumenteve zyrtare te huaja” e vitit 1961, nuk permban kufizime ne afatin e vlefshmerise se dokumenteve te cilat jane pajisur me vule Apostille. Ne rastin e Shqiperise eshte legjislacioni kombetar ai qe e percakton kete gje, rast pas rasti. Ne rastin tuaj duhet te verifikoni vlefshmerine e dokumenteve prane autoriteteve te huaja, pasi vulen Apostille ju do e vendosni pikerisht per ta paraqitur prane tyre. Faleminderit

Lini një Përgjigje