Vlefshmeria e kontrates qirramarrese mjeti

Miredita, nqs nje kontrate qiramarrese mjeti firmoset nga dy kontraktuesit, pa u noterizuar, a eshte e vlefshme?


Qytetari: A. Z. Data: 30 September , 2019, Kategoria: Qira.

One response to “Vlefshmeria e kontrates qirramarrese mjeti”

  1. Po, Kontrata e Qirasë së mjetit mund të bëhet pa noter deri në një periudhë 5 vjeçare, pasi nuk e parashikon ligji kusht për vlefshmërinë e saj. Në qoftë se do lidhet për një periudhë më të gjatë kërkohet akt noterial për vlefshmërinë e saj.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet