Vendimi i trashegimise

Pershendetje,

Si jane procedurat per t’u shpallur i pavlefshem vendimi i trashegimise pasi eshte bere gabim nga noteri? Faleminderit,


Qytetari: B. X. Data: 5 November , 2020, Kategoria: Trashegimia.

One response to “Vendimi i trashegimise”

  1. Pershendetje! Neni 411 i Kodit Civil parashikon se : “Padia për pavlefshmërinë e testamentit ose të disponimit me testament mund të ngrihet nga trashëgimtari dhe nga çdo tjetër person i interesuar brenda tre vjetëve nga çelja e trashëgimisë.” Pra, ju duhet ti drejtoheni gjykates me padi me objekt konstatimin e pavlefshmerine se testamentit.
    Per me teper informacion ne lidhje me rastet e pavlefshmerise se testamentit referohuni neneve 403-410 te Kodit Civil. Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet