Vendim divorci

Pershendetje! Doja te di sa kushton perkthimi dhe noterizimi i nje vendimi gjykate (divorc) ju lutem?Faleminderit!


Qytetari: V. B. Data: 21 November , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Vendim divorci”

  1. Pershendetje!

    Nuk mund t’ju informojme rreth tarifave te perkthimit, pasi ato jane varesisht tarifave te aplikueshme nga secili perkthyes dhe llojit te perkthimit. Gjithashtu edhe tarifat noteriale variojne nga noteri, por ne cdo rast jane minimalisht ne masen e percaktuar nga Urdheri i Ministrit te Drejtesise, nr. 279, datë 14.6.2012 “Për miratimin e tarifave të shërbimeve noteriale”, i ndryshuar. Per kete shkak, do duhet te interesoheni konkretisht prane nje noteri dhe perkthyesi per tu informuar rreth ketyre tarifave.

    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet