Urdhër përfaqesimi në gjykatë për institucionin shtetëror

Pershendetje,
Me kane caktuar si perfaqesues i nje institucioni shteteror ne Gjykaten Administrative te shkalles se pare. Ky urdher eshte ngritur nga titullari i institucionit por sqaroj se une nuk kam asnje profil juridik dhe nuk jam personi adapt per te bere perfaqesimin dhe mbrojten ne gjykate ne emer te institucionit. Gjithashtu institucioni nuk ka asnje pozicion per zyre ligjore i cili mund te beje perfaqesimin ne emer te tij ne gjykate. A ka baze ligjore per te kundershtuar urdherin e perfaqesimit te ngritur nga titullari apo jam e detyruar ta pranoj?

Faleminderit

Qytetari: B.E.
Data: 17 Shkurt 2023, Kategoria: Procedurë gjyqësore

Përgjigje nga Avokatët tanë për pyetjen.

Juristi Online

One Response

  1. Pershendetje,
    Mbeshtetur ne urdhrin e titullarit te institucionit per shkak te munges te stafit akademik mbi ate pozicion pune jeni i detyruar per ta zbatuar, dhe ndjekur seancen gjyqesore objekt konflikti. Ne seancat gjyqesore ju do te veproni ne emer dhe perllogari te institucionit ku jeni i punesuar.
    Nese preken te drejtat pasurore te shtetit, ne seance gjyqesore do jete i thirur edhe avokat shteti per mbrojtjen e interesave te institucionit shteteror.
    Faleminderit!

Lini një Përgjigje