Urdher ekzekutimi

Desha nje info nga juristi, nese ka afat urdheri i ekzekutimit sepse kam nje urdher ekzekutimi nga gjykata qysh ne vitin 2015, por nuk e kam vene ne zbatim. A mundet ta ve ne zbatim tani? Faleminderit,


Qytetari: G. T. Data: 7 February , 2021, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Urdher ekzekutimi”

  1. 1

    Pershendetje. Po, ju keni te drejte t’i drejtoheni zyres se permbarimit shteteror, apo nje zyre permbarimi privat per te ekzekutuar detyrimin tuaj, pavaresisht se urdheri i ekzekutimit eshte i vitit 2015.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet