Toke per blerje ose qira

Pershendetje,

Deshiroja te dija nese mund te blihet toke shteterore per ndertim banese ose te merret me qira dhe ne cilin institucion duhet te drejtohem?  Faleminderit


Qytetari: G. S. Data: 4 January , 2021, Kategoria: Ceshtje pronesie.

One response to “Toke per blerje ose qira”

  1. 1

    Pershendetje. Prona shteterore mund te jepet me qira, nderkohe qe per tjetersimin kjo ndodh vetem ne raste specifike. Prona shteterore eshte ne pronesi te autoriteteve te qeverisjes vendore apo qendrore (psh, Bashki, Ministri, Ente Publike, etj..) Per te marre informacion lidhur me pronen qe ju kerkoni duhet t’i drejtoheni ASHK per te verifikuar se cili eshte autoriteti qe e ka ne pronesi. Lloji i prones shteterore percakton dhe kriteret e dhenies me qira te kesaj prone. Psh, per dhenien me qira te pasurive qe jane pyje apo kullota ka kritere te percaktuara me ligj dhe me VKM.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet