Testamenti

Pershendetje! A mund te bej tek noteri nje testament te dyte kur para disa vitesh kam bere testamentin e pare, dhe si veprohet nese po? Faleminderit


Qytetari: H. D. Data: 28 November , 2020, Kategoria: Civile - Trashegimia.

One response to “Testamenti”

  1. 1

    Pershendetje,
    Po, ju mund te hartoni nje testament te ri edhe pse keni realizuar nje te tille me pare. Testamenti i ri shfuqizon (le pa fuqi) testamentin e pare, nese behet per te njejtat disponime ose le pa fuqi pjeserisht testamentin e pare.
    Kodi Civil ne nenin 402 parashikon: “Testamenti me një datë të mëvonshme lë pa fuqi atë me datë të mëparshme në tërësi ose vetëm për pjesën që nuk pajtohet me testamentin e ri. Testamenti mbetet pa fuqi edhe me anë të një deklarate të bërë nga trashëgimlënësi në noteri”.
    Ju duhet te ndiqni te njejten procedure si ne rastin e testamentit te pare. Per me shume informacion duhet te interesoheni prane nje zyre noterie. Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet