Tatim mbi te ardhurat

Nese nje individ ose biznes vendos te beje nje shorte per te dhene nje dhurate, a eshte kjo dhurate e tatueshme? Dhe a nevojitet licence specifike per te organizuar shorte per dhurim dhuratash? Faleminderit


Qytetari: R. K. Data: 15 October , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Tatim mbi te ardhurat”

  1. Pershendetje. Licensimi per te kryer nje shorte, apo per te dhene nje dhurate, kryhet vetem per ato subjekte te cilat e kane objekt te veprimtarise se tyre kete gje. Ne rast se kjo veprimtari ushtrohet ne menyre sporadike, promocionale dhe eshte aksesor i veprimtarise se shoqerise, ligji nuk parashikon licensimin.
    Persa i perket pageses se tatimit mbi fitimin, megjithese ligji per tatimin mbi te ardhurat nuk e ka te percaktuar shprehimisht, por nderkohe parashikon detyrimin e tatimit per cdo te lloj te ardhure me burim në Republikën e Shqipërisë e realizuar nga individë rezidentë ose jo rezidentë. Pra ne interpretim te kesja pike, atehere edhe dhuratat qe jepen duhet te jene objekt tatimi mbi fitimin.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet