Taksat e bashkise

Jetoj familjarisht me qira në banesën e një familjeje që jetojnë jashtë shtetit. Në këtë rast, taksat e bashkisë ( të gjelbërimit, të ndriçimit etj) i paguan edhe qiramarrësi edhe qiradhënësi, apo vetëm njëri nga ne?
Faleminderit paraprakisht!


Qytetari: N. B. Data: 14 September , 2019, Kategoria: Taksa.

2 responses to “Taksat e bashkise”

  1. Taksat paguhen vetëm nga një person. Në parim Taksat e Bashkisë i paguan qiradhënësi, përveç rastit kur keni ndërmjet jush në kontratën e qirasë një marrëveshje me shkrim, të kundërt nga kjo.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet