Taksa mbi ndërtesat

Përshëndetje, une kam një apartament në Durrës, a jam i detyruar të paguaj taksa mbi ndërtesat?

Qytetari: A.B.
Data: 24 Shtator 2023, Kategoria: Taksa

Përgjigje nga Avokatët tanë për pyetjen.

Juristi Online

One Response

  1. Përshëndetje,
    Po, apartamente banimi është njëra nga kategoritë që do t’i nënshtrohen taksës mbi ndërtesat në kategorinë “Ndërtesa banimi”.

    Për më tepër informacion mund t’i referoheni linkut https://financa.gov.al/taksa-mbi-ndertesat/ ose VKM-së nr. 132/2018, e ndryshuar “PËR METODOLOGJINË PËR PËRCAKTIMIN E VLERËS SË TAKSUESHME TË PASURISË SË PALUAJTSHME “NDËRTESA”, E BAZËS SË TAKSËS PËR KATEGORI SPECIFIKE, NATYRËN DHE PRIORITETIN E INFORMACIONIT DHE TË DHËNAVE PËR PËRCAKTIMIN E BAZËS SË TAKSËS, SI DHE TË KRITEREVE DHE RREGULLAVE PËR VLERËSIMIN ALTERNATIV TË DETYRIMIT TË TAKSËS”
    Faleminderit.

Lini një Përgjigje