Taksa e kontrates se dhurimit per te huajt qe nuk kane lidhje familjare

Pershendetje! Sa eshte taksa per kontraten e dhurimit per kalimin e nje siperfaqe te caktuar nga pronari i nje trualli mbi te cilin eshte do te ngrihet godine sherbimi e banimi, dhe taksa i takon dhuruesit apo perfituesit ne kete rast?


Qytetari: X. L. Data: 29 September , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Taksa e kontrates se dhurimit per te huajt qe nuk kane lidhje familjare”

  1. 2

    Pershendetje. Ne rastin e kontrates se dhurimit paguhet tatim mbi fitimin. Tatimi eshte ne ngarkim te shitesit, apo pronarit aktual te pasurise se paluajtshme. Tatimi qe paguhet eshte 15% e diferences midis vleres se blerjes se prones dhe cmimit te references per kete pasuri, sipa akteve ligjore perkatese. Per vleren konkrete qe do t’ju duhet te paguani duhet te pyesni noterin, pasi llogaritja behet mbi bazen e seciles prone ne vecanti.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet