Status i nepunesit civil

Me ndryshimet e bere me ligj AKU kalon ne mardhiniet punemarres punedhenes me kod pune.Cila eshte procedura qe duhet te ndjek per te ruajtur statusin e nepunesit civil qe kam . Duke Ju falenderuar per pergjigjet e marra nga Ju sa here u jam drejtuar Ju pershendes.


Qytetari: V. G. Data: 19 February , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Status i nepunesit civil”

  1. Pershendetje. Statusi i marredhenieve te punes nuk eshte ne dore te punedhenesit apo punemarresit, por percaktohet nga ligji perkates. Rregullimi i marredhenieve te punes nga Kodi i Punes apo nga ligji per Statusin e Nepunesit Civil, varet nga institucioni ku ju punoni dhe nga vendi i punes, por jo nga veprime qe ju mund te kryeni. Ajo qe duhet te konfirmoni eshte nese vertet ka nje ndryshim te pozites suaj si nepunes civil, referuar parashikimeve te ligjit 152/2013, “Per nepunesin civil”.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet