Sqarim per banesat qe nuk legalizohen

Banesat qe nuk legalizohen do te vleresohen, ne c’forme? Ju lutem nuk di ta hap. Me shkruani ne nr. e telefonit


Qytetari: M. H. Data: 18 February , 2021, Kategoria: Legalizim, procedura administrative.

One response to “Sqarim per banesat qe nuk legalizohen”

  1. 1

    Pershendetje. Ligji parashikon qe poseduesit e ndërtimeve pa leje që nuk legalizohen, trajtohen nga shteti nëpërmjet shpërblimit financiar, programeve sociale të strehimit, ose formave të tjera alternative të trajtimit.
    Mënyrat e trajtimit dhe të përllogaritjes së masës së shpërblimit financiar, format alternative të trajtimit, si dhe rregullat dhe afatet për realizimin e tyre do te percaktohen ne vijim me Vendim te Keshillit te Ministrave.
    Poseduesit e ndertimeve informale te cilet kane hequr dore vete nga legalizimi me ane te nje deklarate, nuk perfitojne nga ky trajtim.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet