Si te fshi kontrate te regjistruar ne hipoteke

Pershendetje,
Jam bashkepronare e nje trualli dhe kam nenshkruar nje kontrate sipermarrje me 1 kompani. Si mund ta bej cregjistrimin e kontrates nga kartela e pasurise, pasi ka kaluar cdo afat i parashikuar ne kontrate dhe sipas kontrates kam te drejte ta bej zhbllokimin e prones pa nevojen e miratimit nga sipermarresi. Ne cilin ligj e bazoj kerkesen.


Qytetari: A. F. Data: 16 December , 2020, Kategoria: procedura administrative.

2 responses to “Si te fshi kontrate te regjistruar ne hipoteke”

  1. Pershendetje
    Ne vijim te pergjigjes se koleges ju bejme me dije se ju mund ta beni aplikimin nepermjet portalit e-Albania ne linkun ne vijim https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ServiceList.aspx?service_filter=INS&institution_id=607&institution_name=Agjencia+Shtet%C3%ABrore+e+Kadastr%C3%ABs&service_type=Y&fbclid=IwAR15HwquS5j2YJfZW4ViUS_AcO4KG_SEdjpxIdX_v9Eca_F-T9jngtexXCQ , ose mund te paraqiteni prane zyrave ADISA ne qytetin ku ju banoni qe tiu asistojne per te kryer kete aplikim .
    Faleminderit

  2. Pershendetje. Mund te beni aplikimin perkates prane Drejtorise Rajonale perkatese te Agjencise Shteterore te Kadastres me objekt fshirjen e regjistrimit te kontrates nga shenimet e posacme te karteles se pasurise.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet