Si paguhet raporti mjekesor per Covid-19?

Pershendetje,

Desha te pyes, sa % paguhet raporti mjekesor per rastet e Covid-19 per punonjesit e administrates publike? Faleminderit,


Qytetari: L. D. Data: 14 September , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Si paguhet raporti mjekesor per Covid-19?”

  1. 1

    Pershendetje,
    Raporti shendetesor per shkak te COVID-19 nuk ka ndonje rregullim specifik. Paaftesia e perkohshme ne pune per shkak te gjendjes shendetesore rregullohet nga Ligji nr. 7703, date 11.05.1993 “Per sigurimet shoqerore ne RSH” (i perditesuar), konkretisht nenet 20 e ne vijim.
    Të ardhurat për sëmundje janë 70 për qind e mesatares ditore të bazës së vlerësuar neto të gjashtë muajve të fundit nga data e lindjes së të drejtës, kur i siguruari ka deri në 10 vjet sigurim dhe 80 për qind kur i siguruari ka mbi 10 vjet sigurim. Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet