Si mund te marrim certifikaten e pronesise se tokes?

Pershendetje,

Babai im ka aplikuar dhe paguar ne banke te gjitha tarifat per token te fituar me AMTP sipas ligjit 7501. Kjo ka ndodhur para 7 viteve, por nuk kemi marre akoma tapine. Cfare duhet te bejme? Faleminderit,


Qytetari: J. S. Data: 18 January , 2021, Kategoria: Ceshtje pronesie.

One response to “Si mund te marrim certifikaten e pronesise se tokes?”

  1. Pershendetje
    Duhet te jepni me shume te dhena ne lidhje me problematiken tuaj. Nese keni aplikuar para disa viteve prane ZVRPP-se per t’u pajisur me certifikate pronesie per pronen tuaj, atehere do te duhet te paraqiteni prane zyrave te ADISA-s ose/dhe sporteleve te Drejtorise Rajonale Vendore te ASHK (ne juridiskionin e te ciles ndodhet prona juaj) per te kerkuar informacion mbi statusin e aplikimit tuaj, duke vene ne dispozizion kopje te mandat-pagesave dhe kerkesave tuaja te meparshme. Ne rast se edhe pas riaktivizimit te praktikes (dosjes) tuaj nuk merrni pergjigje brenda afateve kohore (sic percaktohet ne kerkese), atehere mund t’i drejtoheni me nje ankese Drejtorise se Pergjithshme te ASHK-se ne Tirane. Faleminderit,

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet