Si mund te marr sherbime nga administrata publike?

Jam proces bashkim familjar me burrin.  Me duhej nje deshmi penaliteti me mbiemri para dhe pas martese? Si mund ta marr kete dokument? Kur do hapet ministria e jashtme se me duhet ta legalizoje kete dokument? Faleminderit


Qytetari: A. A. Data: 21 April , 2020, Kategoria: Uncategorized.

2 responses to “Si mund te marr sherbime nga administrata publike?”

 1. 2

  Pershendetje!

  Ju bejme me dije se administrata publike punon normalisht. Ne lidhje me sherbimin e pajisjes me Certifikate te Gjendjes Gjyqesore (Deshmi Penaliteti) mund te aplikoni edhe permes portalit e-Albania. Ky dokument me vulë elektronike i gjeneruar përmes portalit e-Albania ka të njëjtën vlerë ligjore si dokumenti fizik me vulë të njomë.

  Nese jeni rezidente jashtë territorit të Shqipërisë, mund te merrni vërtetimin e gjendjes gjyqësore me postë duke aplikuar online pranë përfaqësive diplomatike dhe konsullore përkatëse, sipas procedures se pershkruar ne linkun: https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12583

  Ndersa paraqitja per legalizim e dokumenteve të lëshuara nga institucionet shtetërore shqiptare, te cilat jane per përdorim jashtë vendit bëhet përmes shërbimeve postare. Per me teper informacion, jeni te lutur te aksesoni linkun: https://punetejashtme.gov.al/wpcontent/uploads/2018/06/legalizimi_i_dokumenteve_shqiptare.pdf

  Faleminderit,

 2. 1

  Pershendetje,
  Administrata publike vijon punen, megjithese ne menyre me te kufizuar. Sherbimi qe ju kerkoni, Deshmia e Penalitetit dhe vulosja e dokumenteve per jashte, jane sherbime qe kryhen nepermjet sherbimit postar. Prandaj ju mund te aplikoni per to, pasi “Posta Shqiptare” nuk e ka nderprere veprimtarine.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet