Si mund te kryej divorcin?

Pershendetje,

A mundet te kryhet divorci ne nje qytet tjeter, jo atje ku eshte bere akti i marteses? Faleminderit,


Qytetari: K. P. Data: 26 September , 2020, Kategoria: Familjare.

One response to “Si mund te kryej divorcin?”

  1. 1

    Pershendetje,
    Neni 51 i K.Pr.Civile, parashikon se: “Paditë për vërtetimin e qenies ose mosqenies së martesës, për anulimin e martesës dhe për zgjidhjen e saj, mund të ngrihen si në gjykatën e vendit ku bashkëshortët kanë pasur banimin e tyre të përbashkët të fundit ose ne gjykaten ku ka banimin i padituri“.
    Pra, zgjidhja e gjykates nuk mund te realizohet ne nje gjykate cfaredo, por vetem ne gjykaten e parashikuar nga ligji. Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet