Shtese ne kerkesen civie

Ne rastet e zgjatjes se urdherit te mbrojtjes pala paditese nese ka dicka per te shtuar dhe kerkuar sa dite afat ka qe ta dorezoj ne sekretari? Apo mjafton te kerkohet me seancen gjyqesore. Flm


Qytetari: S. K. Data: 24 June , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Shtese ne kerkesen civie”

  1. Ne baze te ligjit 9669/2006, Neni 22, kohëzgjatja e një urdhri mbrojtjeje vendoset nga gjykata, në maksimum deri në 12 muaj. Ky afat mund të zgjatet, por për këtë duhet të aplikoni të paktën 15 ditë përpara se urdhri të skadojë. Gjykata vendos edhe për kohëzgjatjen e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet