Sigurimi i padise – shqyrtimi ceshtjes ne Apel

Ne nje ceshtje civile, gjykata ka dhene vendim te ndermjetem per mase sigurimi padie.
Pala tjeter e ankimoi kete mase sigurimi. Por nderkohe gjyqi ne themel perfundoi dhe gjykata vendosi pranimim e padise dhe ligjerimin e mases se sigurimit.
Per shkak te vonesave gjykata e Apelit akoma se ka shqyrtuar ankkmim e mases sigurimit si vendim te ndermjetem. Gjykata e Apelit e ka lene ne date 5 nemtor shqyrtimin, ndersa gjyqi i themelit me date 15 nentor ka diten e fundit qe mund te ankimohet apo te marre forme te prere. Si vepron Gjykata e Apelit ne keto rase?
A ka te drejte me te shqyrtoje nje vendim te ndermjetem nderkohe qe ai eshte ligjeruar? A duhet te pres deri me date 15 nentor deri sa te kuptohet nese do te ankimohet vendimi i themelit apo do marre forme te prere?

Faleminderit


Qytetari: X. K. Data: 31 October , 2020, Kategoria: procedura gjyqesore.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet