Sekuestrimi i automjetit

Pershendetje,

Qe permbarimi te marr dhe te shes nje automjet te debitorit, a duhet me pare te behet bllokimi ne DPSHTRR ose RBS apo mjafton t’i drejtohet Policise se Shtetit per ekzekutim? Ju faleminderit. Pres pergjigjen tuaj,


Qytetari: K. M. Data: 28 September , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Sekuestrimi i automjetit”

  1. Pershendetje!

    Ne fillim duhet te vendoset sekuestro konservative mbi sendin (mjetin motorik) prane Drejtorise Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor. Me pas permbaruesi, kerkon ndihmen e strukturave te policise per bllokimin fizik te sendit. “Kërkesa” për bllokimin fizik të mjeteve motorike shoqërohet me njoftimin zyrtar të vendosjes së sekuestros konservative mbi dokumentacionin e mjetit nga Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor. “Kërkesa” për bllokimin fizik të mjeteve motorike kryhet shkresërisht ose elektronikisht nga permbaruesi gjyqesor.

    Policia e Shtetit nuk ekzekuton asnje titull ekzekutiv, por me kerkese te permbaruesit, ndihmon dhe mbeshtet kete te fundit ne përmbushjen e shërbimit publik për kryerjen e veprimeve procedurale në
    realizimin e një procesi përmbarimor.

    Per me shume informacion, mund t’i referoheni Udhezimit te Perbashket Nr. 289, date 19.05.2017 “Per procedurat e bashkepunimit te permbaruesve gjyqesore private me policine e shtetit”, i cili gjendet i botuar ne Fletoren Zytare nr. 115, viti: maj 2017. Faleminderit,

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet