Sekretaria e gjykates

Pershendetje,

A ka sportel sekretarie Gjyk. Apel Tirane dhe nese po, cfare sherbimesh ofrojne? Faleminderit,


Qytetari: G. A. Data: 2 August , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Sekretaria e gjykates”

  1. Pershendetje!

    Po, ju mund te kerkoni nga Gjykata e Apelit Tirane per t’u pajisur me akte të ndryshme të cilat nxirren nga kancelari, ose arshiva e gjykatës dhe që janë kopje vendimesh, kopje aktesh, vërtetime të ndryshme, si dhe marrjen e cdo lloj informacioni/dokumentacioni me akses të pakufizuar sipas rregulloreve dhe ligjeve ne fuqi.

    Sherbimet e ofruara nga Gjykata, gjate muajit gusht, jane te kufizuara per shkak te marrjes se pushimeve vjetore nga ana e administrates se gjykates. Megjithate, ju mund te paraqiteni prane sporteleve te Zyres se Marredhenieve me Publikun prane Gjykates se Apelit dhe te parashtroni kerkesen per sherbimin konkret qe jeni i/e interesuar. Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet