Seanca e pare pergatitore

Pershendetje ,
Pas sa kohesh Gjykata e Shkalles se Pare cakton seancen e pare gjyqesore? Ka ndonje afat ?
Pasi ne gjyqet e tjera mua lajmerimi per gjyq me vinte per 30 dite nga depozitimi i padise … por kesaj here ka 2 muaj qe gjykata nuk ma ka caktuar seancen gjyqesore. Faleminderit,


Qytetari: V. P. Data: 12 October , 2020, Kategoria: procedura gjyqesore.

One response to “Seanca e pare pergatitore”

  1. 1

    Pershendetje
    Ju mund te paraqiteni prane sekretarise se Gjykates per te marre nje informacion te sakte. Seanca caktohet ne varesi edhe te ngarkeses se gjyqtarit, te cilit i ka rene me short shqyrtimi i ceshtjes tuaj. Pavaresisht se nuk ka nje afat te shprehur, por ne cdo rast, ceshtja duhet shqyrtohet brenda nje afati te arsyeshem nga ana e gjykates. Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet