Rreth detyrimit per zbatimin e nje vendimi gjyqesor

Pershendetje,

Interesohem te di nese ka te drejte administrata shteterore te mos zbatoje vendimin e gjykates? Faleminderit,


Qytetari: e. v. Data: 27 April , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Rreth detyrimit per zbatimin e nje vendimi gjyqesor”

 1. Elona Mone Elona Mone says:

  Pershendetje,

  Administrata shteterore ka detyrimin te zbatoje nje vendim gjykates qe ka marre formes se prere. Ne nenin 451 te K.Procedures Civile percaktohen rastet kur nje vendim merr forme te prere: http://komentarielektronik.magjistratura.edu.al/sq/eli/fz/1999/8491/451

  Vendimi që ka marrë formë të prerë është i detyrueshëm për palët, për trashëgimtarët e tyre, për personat që heqin të drejta nga palët, për gjykatën që ka dhënë vendimin dhe për të gjitha gjykatat
  dhe institucionet e tjera. Vendimi që ka marrë formë të prerë ka fuqi vetëm për çka është vendosur midis po atyre palëve, për të njëjtin objekt dhe për të njëjtin shkak.

  Ju lutem na vini ne dispozicion me shume detaje mbi arsyet pse administrata shteterore nuk zbaton vendimin gjyqesor, ne menyre qe te mund t’ju japim nje pergjigje me te detajuar.

  Faleminderit,

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet