Regjistrimi i titujve të pronësie krijon mbivendosje

Pershendetje,

Aktualisht jane dy vendime gjykate ne 2001 dhe 2003 te cilet kundershtojne njeri tjetrin dhe krijojne mbivendoje te titujve te pronesise midis trashegimtareve. Si duhet te veproj? Faleminderit,


Qytetari: A. j. Data: 30 July , 2020, Kategoria: Ceshtje pronesie.

One response to “Regjistrimi i titujve të pronësie krijon mbivendosje”

  1. Pershendetje. Si parim, titulli i pronesise qe eshte me i hershem ne kohe eshte ai qe regjistrohet. Megjithate, ne rastin tuaj, kjo varet nga lloji i vendimit dhe arsyet se perse ka krijuar mbivendosje. Nese njera prej paleve pretendon qe titulli i pronesise ka probleme ligjore, duhet t’i drejtohet gjykates me padi, duke e kundershtuar kete titull.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet