Raporta për kujdes fëmije deri në 14 ditë.

Përshëndetje të nderuar,

Punoj si ekonomiste për përgatitjen e pagave dhe së fundmi kemi patur raste kur punonjësit tane sjellin raportë deri në 14 ditë kur ata qëndrojnë në shtëpi për tu kujdesur për fëmijët e sëmurë, RAPORTA KUJDESI PËR FËMIJËN.
A bën një përjashtim ky rast për mënyrën e pagesës, a paguhet kjo lloj raportet 100%.

Duke ju falenderuar për përgjigjen tuaj
Punë të mbarë!

Qytetari: R.N.
Data: 23 Shtator 2022, Kategoria: I pakategorizuar

Përgjigje nga Avokatët tanë për pyetjen.

Juristi Online

One Response

  1. Përshëndetje,
    Mbështetur në Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;
    Raportet për kujdes për fëmijën paguhen 70 për qind e mesatares ditore të bazës së vlerësuar neto të gjashtë muajve të fundit nga data e lindjes së të drejtës, kur i siguruari ka deri në 10 vjet sigurim, 80 për qind kur i siguruari ka mbi 10 vjet sigurim.
    Gjithashtu ju bëjmë me dije se në varësi të institucioneve dhe rregulloreve të tyre të brendshme pagesa e raporteve mund të jetë 80% ose 100%.
    Faleminderit!

Lini një Përgjigje