Raport mjekesor

Pershendetje,

Kam marre nje raport mjekesor per 14 dite dhe dua te pyes nese me paguhet nga punedhenesi apo nga ISSH? Nese punedhenesi nuk ma paguan, cfare duhet te bej? Ku mund te drejtohem? Faleminderit,


Qytetari: A. B. Data: 6 January , 2021, Kategoria: Sigurimet shoqerore.

One response to “Raport mjekesor”

  1. 1

    Pershendetje. Ne mbeshtetje te Kodit te Punes, si dhe te ligjit nr. 7703/1993 “Per sigurimet shoqerore dhe shendetesore ne RSH” i ndryshuar, raportet per semundje deri ne 14 dite paguhen nga punedhenesi, ndersa pas dites se 14-te raportet paguhen nga fondet e sigurimeve shoqerore. Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet