Pyetje se kur do te hapen Gjykatat

Pershendetje,

Jam e interesuar se kur mund te hapen Gjykatat per çeshtjet jo te ngutshme? A do te zgjase shume kjo situate qe Gjykatat te rrine mbyllur?
Faleminderit,


Qytetari: R. B. Data: 6 May , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Pyetje se kur do te hapen Gjykatat”

  1. Spiro Maliqi Spiro Maliqi says:

    Pershendetje,

    Bazuar ne njoftimin e KLGJ-se, gjykatat kane rifilluar veprimtarine e tyre, me dt.27.04.2020, por ne menyre te kufizuar, sipas dhe ne respektim te percaktimeve te Aktit Normativ nr.9, date 25.03.2020 “Per marrjen e masave te vecanta ne fushen e veprimtarise gjyqesore, gjate kohezgjatjes e pandemise se shkaktuar nga COVID-19”. Prioritet kryesor i veprimtarisë së gjykatave do të vazhdojnë të jenë çështjet me natyrë ngutshme.
    Ne lidhje me sherbimin per te cilin interesoheni, Ju sugjeroj te komunikoni me Gjykatën nëpërmjet e-mailit apo kontaktit telefonik ne hapesiren e dedikuar per kete qellim ne faqen zyrtare te Gjykates perkatese përpara se të paraqiteni fizikisht pranë saj.

    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet