Pyetje rreth divorcit

Pershendetje! Doja t’ju pyesja ne lidhje me divorcin. Nuk kemi femije. Sa eshte kosto per divorcin dhe sa muaj zgjat? Faleminderit


Qytetari: K. D. Data: 1 May , 2020, Kategoria: Uncategorized.

3 responses to “Pyetje rreth divorcit”

 1. 1

  Pershendetje,

  Divorci ndahet ne dy momente kryesore:
  1. Zgjidhja e Marteses – kostot e procesit gjyqesor perbehen nga tarifat gjyqesore (3000 leke), tarifat avokatore (45000 leke minimumi);
  2. Pjestimi i pasurise se perbashket martesore (nese keni pasuri te perbashket/ dhe nese doni ta pjestoni). Nese ju keni pasuri te vendosur gjate regjimit martesor te perbashket dhe ju deshironi ta pjestoni ate, atehere do te duhet te zhvilloni nje proces ne te cilen do te linde nevoja edhe per thirrjen e ekspertit. Ne kete rast, kostove te procesit dhe atyre te avokatit i shtohen edhe kostot e tarifave te ekspertit.

  Kohezgjatja e procesit varion ne varesi te ngarkeses se punes se gjykates dhe problematikave qe lindin gjate procesit tuaj gjyqesor.

  Faleminderit

 2. Ada Dimo Ada Dimo says:

  Pershendetje,

  Shpenzimet e procesit gjyqesor per zgjidhje martese, ne rastin tuaj perbehen nga: 1.Tarifat gjyqesore. Ne perputhje me udhezimin nr. 33, date 29.12.2014 tarifa gjyqesore per zgjidhje martese eshte ne vleren 3000 lek. 2.Shpenzimet avokatore. Keto shpenzime percaktohen ne perputhje me marreveshjen e sherbimit midis avokatit dhe klientit.

  Zgjatja e procesit varet nga ngarkesa e gjykates perkatese, si dhe nga specifikat e rastit. Ne parim gjyqi civil i zgjidhjes se marteses behet me 3 seanca ne total, ku seanca e pare behet pa prezencen e avokateve te paleve.

  Faleminderit

 3. Ertil Mecaj Ertil Mecaj says:
  1

  Pershendetje,

  Mund te perdorni dy menyra per zgjidhjen e marteses:

  1. Nepermjet kerkesepadise, e cila depozitohet ne gjykaten e vendbanimit Tuaj te perbashket ose ne gjykaten e vendbanimit e te paditurit. Ne mungese te percaktimit te kriterit te mesiperm mund te depozitohet ne gjykaten e vendbanimit te paditesit. Ne kete rast kostot jane:
  a. Kosto e kerkese-padise, se bashku me njoftimet: 3400 leke (te reja);
  b. Kosto e perfaqesuesit Tuaj, nese do te zgjidhni nje avokat mbrojtes.

  2. Nepermjet zgjidhjes se marteses me marreveshje. Marreveshja realizohet para noterit dhe me pas i drejtohesh me kerkese gjykates per miratimin e saj. Kostot ne kete rast jane:
  a. Marreveshja noteriale;
  b. Kerkesa para gjykates, 200 leke (te reja).

  Per shkak se gjendjes se fatkeqesise natyrore, te gjithe proceset gjyqesore jo te ngutshme jane pezulluar.

  Gjithe te mirat!

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet