Pushimet vjetore te paguara

Pershendetje. Desha te di sipas ligjit ne fuqi (Kodi i Punes) sa eshte numri i diteve te paguara qe punedhenesi duhet ti jape punemarresit?


Qytetari: K. H. Data: 12 November , 2019, Kategoria: Pune.

One response to “Pushimet vjetore te paguara”

  1. Në nenin 92 paragrafi i dytë të Kodit të Punës parashikohet se kohëzgjatja e pushimeve vjetore është jo më pak se 4 javë kalendarike. Pra minimalisht duhet të marrësh 28 ditë pushime vjetore të paguara në vit.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet