Punesimi i funksionareve shteterore

Pershendetje,

Kerkoj te informohem nese eshte e lejueshme per nje zv/minister te vazhdoje te jete i punesuar part-time edhe ne institucione private? Faleminderit,


Qytetari: L. H. Data: 28 January , 2021, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Punesimi i funksionareve shteterore”

  1. Pershendetje. Zv.Ministri zëvendëson ministrin dhe është pjesë e hierarkisë administrative vetëm kur zëvendëson ministrin.
    Nga sa më sipër kufizimet që zbatohen për Ministrin lidhur me punesimin, zbatohen edhe per zevendes ministrin. Kushtetuta e Republikes se Shqiperise parashikon qe: Ministri nuk mund të ushtrojë asnjë veprimtari tjetër shtetërore dhe as të jetë drejtues ose anëtar i organeve të shoqërive fitimprurëse.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet