Pune

Pershendetje, nqs eshte e mundur do doja te dija se ne c’menyre mund te regjistroj vitet e punes ne librez pune pasi qe punedhenisi I meparshem nuk mi regjistron. Ne librez me Jane shenuar nga 2010 deri ne 2016 nderkohe qe une Kam qene I punesuar te e njejta firme nga 2002 deri ne 2005 vite te cilat nuk me Jane shenuar ne librez


Qytetari: E. X. Data: 7 November , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Pune”

  1. Pershendetje,

    Punedhenesi juaj ka detyrimin qe te plotesoje librezen e punes per periudhen qe ju keni qene e punesuar prane tij. Mjafton qe kontributet te jene derdhur prane sigurimeve shoqerore ne menyre qe keto vite pune t’iu njihen. Per kete mund te interesoheni prane ISSH-se per te verifikuar nese jane paguar kontributet nga ish-punedhenesi per periudhen qe interesoheni.

    Ne rast se keto kontribute per vitet qe ju pretendoni se keni punuar nuk ju jane paguar, atehere ju bejme me dije se afati per te kerkuar permbushjen e detyrimeve qe rrjedhin nga kontrata e punes, duke perfshire dhe pagesen e kontributeve te sigurimeve shoqerore dhe shendetesore, eshte tre vite, nga momenti qe iu ka lindur e drejta. Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet