Prova gjyqesore

Pershendetje,

Jam ne nje proces gjyqesor. A duhet te dorezoj une ne gjykate planvendosjen e apartamentit -objekt konflikti, apo kete do ta beje eksperti qe do therrasi gjykata? Faleminderit,


Qytetari: L. K. Data: 10 July , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Prova gjyqesore”

  1. Pershendetje. Lidhur me pyetjen qe ju shtroni kjo varet nga procesi gjyqesor dhe nga natyra e tij. Nese planvendosja ju duhet per te vertetuar pretendimet tuaja qe ne momentin e depozitimit te padise dhe do t’i sherbeje edhe ekspertit per te bere llogaritjet e tij, do ta depozitoni ju. Ne rast se nga natyra e ceshtjes, plan vendosja mund te hartohet nga eksperti qe do te caktohet ne gjykate, atehere kjo lihet ne nje moment te mevonshem.
    Ne shumicen e proceseve gjyqesore te cilat kane lidhje me kufij prone, cenim pronesie, mbivendosje, kthim kompensim prone, paditesi duhet te paraqese planvendosjen e prones, ne momentin e depozitimit te kerkese padise.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet