Pronesia per objekt ne Proces Legalizimi

Pershendetje,
Interesohem te di rreth hapave qe duhet te ndjek per perfitimin e pronesise te nje objekti ne proces legalizimi. Kjo prone ka vetem dokumentin (Vetedeklarimit per procesin e Legalizimit). Si mund te mundesohet qe persona te tjere familjare te perfitojne gjithashtu pronesine mbi objektin (me dakortesine dhe vullnetin e vete pronarit qe posedon dhe dokumentin e vetedeklarimit).
Faleminderit

Qytetari: E.H.
Data: 17 Gusht 2022, Kategoria: Çështje pronësie, Legalizim, Procedura administrative

Përgjigje nga Avokatët tanë për pyetjen.

Juristi Online

One Response

  1. 4

    Pershendetje. Nese ende nuk ka perfunduar procedura e legalizimit te objektit, pra nuk eshte miratuar ende leja e legalizimit, personi ne emer te te cilit eshte bere deklarimi per legalizim, pra personi qe prezumohet ligjerisht pronar i objektit informal, ka te drejte qe me ane te nje deklarate noteriale, te beje kalimin pjeserisht apo teresisht te te drejtave te tij mbi objektin ne pronesi. Pra nese personi qe rezulton si vetedeklarues, ka te drejte te njoh nje person tjeter si bashkepronar.
    Ne mungese te sa me siper, personi qe pretendon pronesine duhet ta provoje kete perpara Agjencise Shteterore te Kadastres dhe nese nuk i njihet, prane gjykates.

Lini një Përgjigje