Pronesi

Pershendetje,

Tezja ka vdekur dhe dokumentat i ka marre nje dhender. Tezja jone nuk ka femije. Jemi edhe ne nipat pjesetar.


Qytetari: D. O. Data: 27 July , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Pronesi”

 1. Pershendetje

  Nga sa ju parashtroni, nuk del e qarte cila eshte pyetja juaj apo problemi konkret. Eshte me shume rendesi te dihet nese tezja ka bere ose jo testament. Nese nuk ka bere, jemi ne kushtet e trashegimise ligjore. Po ju japim me poshte nje orientim te parashikimeve ligjore te Kodit Civil mbi rradhet e trashegimise ligjore:

  Kush jane trashegimtare ligjore:
  Trashëgimtarët ligjorë janë fëmijët, fëmijët e fëmijve, bashkëshorti, prindërit, vëllezërit e motrat
  dhe fëmijët e vëllezërve e të motrave të paravdekur, gjyshi e gjyshja e të paralindurit e tjerë, personat e paaftë për punë në ngarkim të trashëgimlënësit, të afërmit e tjerë deri në shkallën e gjashtë, si dhe shteti. Këta thirren në trashëgim sipas rradhës të caktuar në Kodin Civil.

  Rradha e trashegimise:
  – Në rradhë të parë thirren në trashëgim fëmijët dhe bashkëshorti.
  – Në radhë te dytë thirren në trashëgim prindërit e trashëgimlënësit dhe personat e paaftë për punë, të cilët të paktën 1 vit para vdekjes së trashëgimlënësit, bashkëjetonin me atë si anëtarë të familjes dhe në ngarkim të tij.
  – Në radhë të tretë thirren në trashëgim personat e paaftë për punë në ngarkim të trashëgimlënësit që përmenden në nenin 363 të këtij Kodi, kur nuk ka trashëgimtarë të tjerë të radhës së dytë, gjyshi e gjyshja, vëllezërit e motrat, si dhe fëmijët e vëllezërve e të motrave të paravdekur.

  Të sipërmit trashëgojnë në pjesë të barabarta, pa u bërë dallimi ndërmjet vëllezërve e motrave të një ati ose vetëm të një nëne, ndërmjet gjyshit e gjyshes nga ana a babës ose e nënës.

  Kur trashëgimlënësi nuk ka lënë të paslindur, as prindër ose të paralindur të tjerë, as vëllezër ose motra, apo të paslindur të këtyre, pasuria e trashëgimlënësit u kalon të afërmve më të afërt të tij, pa bërë dallim ndërmjet vijës atërore dhe asaj amësore, por gjithsesi jo më tej se shkalla e gjashtë.

  Per sqarime me te plota, ju lutem identifikoni problematiken tuaj ose qartesoni pyetjen.

  Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet