Probleme kontratash

Jam mashtruar ne internet me disa kontrata


Qytetari: E. S. Data: 21 January , 2020, Kategoria: Uncategorized.

3 responses to “Probleme kontratash”

  1. Nese mendon se jeni mAshtruar, mund te besh kallzim penal ne Polici ose Prokurori per vepren penale te “Mashtrimit”

  2. Në rast se je mashtruar në internet me kontrata mund të bësh kallëzim në organin e akuzës (prokurori) bazuar në nenin 143/b të Kodit Penal. Megjithatë duhet të mbash parasysh se krimi kompjuterik është shumë i vështirë për tu zbuluar.

  3. Te gjitha kontratat qe lidhen ne Republiken e Shqiperise, pavaresisht nese jane te lidhura me goje, me shkrim, nepermjet komunikimit elektronik, apo formave te tjera, rregullohen nga dispozitat e Kodit Civil dhe ju keni te gjitha te drejtat si per cdo kontrate tjeter. Kjo do te thote qe per cdo prentedim qe keni, mund t’i drejtoheni gjykates.
    Nese gjate procesit te lidhjes se kontrates dhe zbatimit te saj, ka dhe elemente te mashtrimit, qe perben nje veper penale, ju keni te drejte te beni kallezim prane organeve te prokurorise.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet