Privatizimi i nje toke shteterore

Pershendetje,

Si mund te privatizoj nje toke shteterore? Ku duhet te drejtohem dhe cila eshte procedura qe duhet te ndjek? Faleminderit,


Qytetari: A. S. Data: 30 August , 2020, Kategoria: Ceshtje pronesie.

One response to “Privatizimi i nje toke shteterore”

  1. Pershendetje,

    Kalimi i pronesise mbi truallin shteteror ne perdorim rregullohet nga dispozitat e Ligjit 20/2020 “Per perfundimin e proceseve kalimtare te pronesise ne R.SH”. Per kete, ju duhet t’i drejtoheni me kerkese Drejtorise Vendore te Agjensise Shteterore te Kadastres, ku ndodhet prona qe keni ne perdorim.

    Ligji i sipercituar eshte botuar ne Fletoren Zyrtare nr. 70, date 22.04.2020 dhe per me shume informacion mund ta aksesoni ne linkun si me poshte:
    https://qbz.gov.al/eli/fz/2020/70/18106fa9-c632-4d3f-bc1f-87c8f9b944d8

    Faleminderit,

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet