Policia

Persh,

Nese kam nevoje per ekzekutimin e nje vendimi gjyqesor civil nga policia e shtetit, ku duhet te kontaktoj nese situata ndodh jashte orarit te punes se inspektorit te zones? Faleminderit,


Qytetari: E. M. Data: 21 August , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Policia”

  1. 1

    Pershendetje!

    Ju duhet te paraqiteni prane Komisariatit te Policise se Qytetit ku jetoni. Mbaj ne konsiderate qe policia e nuk eshte organi pergjegjes qe kryen ekzekutime te vendimeve gjyqesore civile. Ajo ka rol mbeshtetes ne proceduren e ekzekutimit te nje titulli ekzekutiv, qofte ky edhe vendim gjykate, ne rast nevoje, kur kjo kerkohet nga permbaruesi gjyqesor. Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet