Pezullimi ne pune

Pershendetje,

A lejohet pezullimi ne pune, ne rastin kur marredheniet e punes rregullohen ne baze te Kodit te Punes? Faleminderit,


Qytetari: B. F. Data: 13 February , 2021, Kategoria: Marredhenie pune.

One response to “Pezullimi ne pune”

  1. Kodi i Punes percakton kornizen e gjere qe rregullon marredheniet e punes, por nderkohe ka dhe ligje te tjera qe rregullojne kete marredhenie ne varesi te fushave specifike (psh, ligji per arsimin e larte, per arsimin parauniversitar, etj.) Nese eshte marredhenie private ajo rregullohet me detaje nga kontrata e punes, kur palet kane lidhur me shkrim nje te tille. Ne varesi te situates specifike, (psh kur personi dyshohet per kryerjen e nje vepre penale, ose rrethana te tjera) mund te vendoset pezullimi i marredhenieve te punes.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet