Pezullim nga gjykata

Pershendetje,

Ne nje proces gjyqesor qe kam iniciuar, ne kerkese padi kam kerkuar edhe marrjen e mases se sigurimit te padise, duke kerkuar pezullimin e cdo veprimi nga pala e paditur. Ne gjykim kam therritur si pale te trete edhe ASHK-ne.

Gjykata e zbardhi vendimin per marrjen e mases se sigurimit te padise dhe vendimi mori forme te prere pa u ankimuar nga palet e tjera ne proçes. Dua te di nese duhet une te bej kerkese ne ASHK qe mos bej asnje veprim be baze te ketij vendimi apo mjafton vendimi qe i ka derguar Gjykata?

Ju faleminderit!


Qytetari: K. P. Data: 16 February , 2021, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Pezullim nga gjykata”

  1. 1

    Pershendetje. Nese gjykata e ka derguar vendimin prane ASHK nuk eshte e nevojshme qe ta dergoni ju kete vendim. Ju do e depozitoni, vetem ne rast se gjykata nuk e dergon. Nese ASHK nuk e regjistron si vendim, atehere ju mund t’i drejtoheni edhe nje zyre permbarimi.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet