Person fizik

Pershendetje,
Nje person fizik me objekt -ferme per kultivimin e patates dhe perimeve te ndryshme, a duhet siguruar ne sistemin e tatimeve qe te paguaje kontribute shendetsore  dhe shoqerore? Po taksa cfare duhet te paguaje?
Faleminderit dhe diten e mire.


Qytetari: E. U. Data: 23 December , 2020, Kategoria: Kontribute shoqerore.

One response to “Person fizik”

  1. Pershendetje. Cdo subjekt tregtar i regjistruar si person fizik, ka detyrimin qe te paguaje kontributet e sigurimeve shoqerore dhe shendetesore. Lidhur me taksat e tjera qe duhet te paguani, kjo varet nga xhiroja, nga vendi i ushtrimit te veprimtarise, taksat vendore te bashkise, etj. dhe ne nuk mund t’ju japim nje shifer per to.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet