Ekzekutimi i detyrimit

Pershendetje,

Cfare rruge duhet ndjekur kur nje institucion nuk zbaton vendimin e gjykates per kthimin e shumes qe i eshte mbajtur padrejtesisht, ne kushtet kur as permbarimi nuk po ben gje? Faleminderit,


Qytetari: G. O. Data: 12 February , 2021, Kategoria: Ekzekutimi i detyrimeve.

One response to “Ekzekutimi i detyrimit”

  1. Pershendetje. Permbaruesi gjyqesor ka te drejte qe te vendose sanskion me gjobe per titullarin e institucionit qe refuzon te permbushe vendimin e gjykates. Kreditori ka te drejte te beje kallezim ne prokurori, pasi kjo perben veper penale. Nese permbaruesi refuzon qe te marre masat e duhura ligjore, duke filluar nga bllokimi i llogarive dhe vendosja e gjobes, ju keni te drejte qe te transferoni dosjen tuaj tek nje permbarues tjeter privat.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet