Perqindja qe merr permbarimi per ekzekutim

Pershendetje ,

Une marr pension ne shumen 12,000 leke (te reja). Tani une dua te di se sa here sipas ligjit mundet  permbarimi shteteror te marr perqindje? Pasi muaj per muaj me mbajne 700 lek te reja (shtate mije leke). A duhet te mbaj permbarimi kete shume muaj per muaj? Nese jo, ku duhet te ankohem? Theksoj se eshte muaji i trere qe me mban para.

Faleminderit dhe mbetem ne pritje te pergjigjes suaj,


Qytetari: N. Q. Data: 7 August , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Perqindja qe merr permbarimi per ekzekutim”

  1. 1

    Pershendetje. Nese detyrimi i pensionit ushqimor eshte permbushur per cdo muaj nga ana e permbarimit, sigurisht qe zyra perkatese ka te drejten e pageses perkatese. Megjithate, pagesa e permbarimit eshte detyrim i debitorit (pra personit qe ka detyrimin te paguaje) dhe jo kreditorit (juve). Perpara se te beni ankim, duhet t’i kerkoni nje informacion permbaruesit, se perse nuk eshte bere arketimi i detyrimit permbarimor kundrejt debitorit. Ne vijim, ankimin mund ta paraqisni prane Pergjegjesit te Zyres perkatese te Permbarimit, dhe nese serish nuk keni zgjidhje prane Drejtorise se Pergjithshme te Permbarimit.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet