Perfaqesimi i te miturve ne gjykimin penal

Pershendetje,

Femijet e moshes 14 deri 18 vjec a mund te perfaqesohen vete ne gjyq penal apo eshte i detyrueshem roli i prindit si perfaqesues? Faleminderit,


Qytetari: A. T. Data: 9 November , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Perfaqesimi i te miturve ne gjykimin penal”

  1. Kodi i Drejtesise Penale per te MInurin parashikon se: “Në çdo fazë të drejtesise penal per të miturit në konflikt me ligjin ose viktime , ka te drejten e ndihmes ligjore dhe psikologut , falas, pa pagese , te garantuar nga shteti , sipas legjislacionit perkates.
    Te njejtin qendrim mban edhe Kodi i Procedures Penale lidhur me te Miturin, vecanerisht ne nenet 35, 171/3, 297/3, 361/a, pra detyrimin qe nje i mitur kur deshmon, paraqitet per njohje, eshte i akuzuar apo akuzues, te shprehet vetem me pranine mbrojtesit ligjore dhe nje psikologu.

    Per sa me siper, pavaresisht formimit intelektual, eshte kerkese e detyrueshme e ligjit qe i mituri te perfaqesohet ne cdo faze apo cilesi proceduriale nga psikologu. Cdo veprim ne te kundert eshte i pavlefshem.
    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet