Perfaqesim ne gjyq

Pershendetje! Doja te dija nese beni perfaqesim ne gjyq? Faleminderit,


Qytetari: A. H. Data: 23 September , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Perfaqesim ne gjyq”

  1. 1

    Pershendetje.
    Platforma e juristit online ofron vetem keshillim ligjore falas dhe jo perfaqesim ne gjykate.
    Ne baze te ligjit qe rregullon ndihmen ligjore falas, cdo person qe ploteson kriteret e percaktuara ne kete ligj, ka te drejte t’i kerkoje gjykates qe t’i caktoje nje avokat te paguar nga shteti. Ne faqen e jurisitit online, ne seksionin ndihme dytesore, (https://juristionline.al/kerko-ndihme-juridike-dytesore/ ) mund te shkarkoni formularet qe duhen plotesuar per t’u paraqitur ne gjykate. Ne baze te formularit keni mundesi dhe te vleresoni nese ju i plotesoni kushtet e percaktuara ne ligj, dhe nese beni pjese ne nje nga kategorite qe perfitojne nga ndihma ligjore falas. Kerkesa depozitohet ne gjykate dhe eshte gjykata qe vendos nese ju i plotesoni keto kritere.
    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet