Per shqiptaret jashte shtetit

Pershendetje,

Interesohem te di nese ka ne Itali ndonje noter shqiptar qe kryen sherbime per shtetasit shqiptar? Nese po, ju lutem a mund te me dergoni kontaktet? Faleminderit,


Qytetari: M. C. Data: 13 February , 2021, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Per shqiptaret jashte shtetit”

 1. 1

  Pershendetje,

  Noteret e licensuar shqiptare ushtrojne detyren e tyre vetem ne territorin shqiptar. Ju bejme me dije, sipas nevojes ju mund te perfitoni nga sherbimet e Zyres Konsullore te Ambasadës Shqiptare ne Itali, ku mund te hartohen vetëm prokura të thjeshta:
  – per terheqje dokumentash prane autoriteteve kompetente shqiptare (per me teper shikoni listen me poshte):
  – per shpallje martese (ne prezence te te dy bashkeshorteve te ardhshem me dokumenta identifikimi me vete dhe nje kopje te dokumentit te personit qe do te prokurojne ne Shqiperi);
  – per shoqerim femijesh ne udhetim (prezenca e te dy prinderve me dokumenta identifikimi me vete, dokumetat e femijes dhe te personit qe do te shoqeroje femijen);

  Për hartimin e prokurës personi i interesuar duhet të paraqitet fizikisht pranë shërbimit konsullor të Ambasadës, si dhe të ketë me vete një dokument identifikimi dhe numrin e pasaportës ose të letërnjoftimit të personit që do të autorizojë me anë të prokurës.

  Për të gjitha prokurat dhe veprimet e tjera noteriale, personi i interesuar duhet të drejtohet pranë një noteri italian. Prokura duhet të jetë e legalizuar me vulë Apostille. Për më tepër informacion, klikoni në linkun si më poshtë të Ministrisë së Punëve të Jashtme, të Republikës së Shqipërisë. https://punetejashtme.gov.al/aktet-noteriale-konsullore-dhe-perkthimi-i-dokumenteve/

  Prane Sherbimeve Konsullote te Ambasades, lëshohen këto subjekte Prokurash konsullore për:
  – Tërheqje dokumentesh të gjendjes civile në Shqipëri
  – Shpallje martese
  – Tërheqje pashaporte
  – Tërheqje diplomash dhe dokumenta shkollorë
  – Tërheqje dëshmie penaliteti
  – Tërheqje të dokumentave të tjera pranë autoriteteve private dhe publike
  – Ndjekjen e veprimeve administrative dhe regjistrimin e akteve të gjendjes civile
  – Denoncimin e humbjes së dokumenteve
  – Proçedura legalizimi pranë ALUIZN-it ose të ngjajshme
  – Tërheqjen e dëmshpërblimit të të përndjekurve
  – Tërheqje pensioni
  – Leje për udhëtim të fëmijëve minorenë
  – Tërheqje kredie familjare (nëse nuk kufizohet nga institucioni bankar)
  – Përdorim të përkohshëm automjeti
  – Kryerjen e formaliteteve për qiradhënie të objekteve të banimit
  – Prokura përfaqësimi në proçese administrative dhe gjyqësore për çështje divorci dhe njohje të
  vendimeve të një gjykate të huaj
  – Revokime të akteve noteriale, të cilat janë kryer më parë në ambasadë

  Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet